Jumat, 18 Februari 2011

iman dan budi perkerti

akmalulmu'mina imaanaa ahsanuhum khulqon...


Artinya : Orang mu'min yang paling sempurna imannya ialah orang yg paling baek budipekertinya..

{ HR. Ahmad }